Az szakirodalom elemzése alapján számos olyan lehetőség kínálkozik, amely mentén szervezhetőek a programok. A célt szolgálhatja ha a fókusz a projektben a művészeti nevelés, így művészeti  / kreatív modulok beépítése a projektbe, vagy élmény-alapú tanítási, ismeretszerzési lehetőségek beépítése az egyes programelemekbe, jó eredményeket hozhat.


A projekt közvetlen célja, hogy a projektidőszak alatt mérhető módon segítse a projekt tevékenységeiben résztvevő gyerekek tanulmányi előmenetelét, javuljanak alapkészségeik, motiváltságuk, csökkenjen körükben a bukás, a lemorzsolódás aránya. Fontos az is, hogy ha a közösségfejlesztésben is előrelépjenek, javuljanak a diákok szociális -, személyes és társas kompetenciái, az identitás, az önbizalom, a tolerancia, az együttműködési képességek, a szolidaritás.  Hosszú távú cél, hogy lehetőség szerint érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább vagy szakmához jussanak a diákok, ezért a lehető legtöbb módját kell megmutatni számukra az ismeretszerzési lehetőségeknek. A projekt tevékenységeivel megvalósításával az is cél, hogy rendelkezzenek jövőképpel, tervekkel, és képesek legyenek erőfeszítéseket tenni a céljaik megvalósításáért. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezt önmagában egyetlen projekt, nem tudja megtenni. A településeken futó más felzárkóztatási és egyéb projektekkel összhangban szervezhetők és megvalósíthatók a Színezd újra!- innovációs projekt egyes elemei úgy, hogy megerősítsék egymás hatását a különböző forrásokból megvalósuló fejlesztések.