Általános fejlesztési célok

  • Fejlődjön a diákjaink személyiség/önismerete, merjék megélni és tanulják meg kezelni az érzelmeiket, javuljon az érzelmeik kifejezésének képessége.
  • Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, térképezzék fel annak sokféleségét, hatásainak változatosságát.
  • Tanuljanak meg alkalmazkodni, a viselkedésüket a helyzethez és a belső lehetőségeikhez szabni.
  • Tanuljanak meg egyénileg és csoportban dönteni, alternatívák között választani, döntési következményeket felmérni.
  • Legyenek képesek felismerni adekvát formában közvetíteni belső szükségleteiket.
  • Rendelkezzenek olyan képességegyüttesekkel – azóta kompetenciáknak nevezzük ezeket –, amelyek alkalmassá teszik őket az élet különböző területein való helytállásra.
  • Javuljon a tanulási motivációjuk.