alap_logo_

Tápióbicske

Szerencsés módon 3 féle tanórát és 1 foglalkozást láthattunk. A 3. osztályos környezet témája az erdő világa volt. A 3. osztályos matematika témája a matematikai volt. A 6. osztályos órán Kőműves Kelemen balladáját dolgozták fel a gyerekek. Csoportmunkában dolgoztak a KIP módszer szerint. A munkaforma jól szervezett, átlátható volt. Magatartási problémákat nem tapasztaltunk a gyerekek egymást segítve, figyelve dolgoztak. A negyedik foglalkozás újdonság volt számukra. A 2. osztályosok a tápióbicskei tájházban töltötték a délelőttöt a szülőkkel és a nagyszülőkkel együtt. Különböző feladatokat kaptak a régi paraszti élet témájában, amelyek megoldásához a felnőttek segítségét és iránymutatását használták fel a gyerekek.