alap_logo_

Reflexió III.

2015. október 8-án továbbképzésen vettünk részt melynek helyszíne a tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola, ahol megismerkedtünk a komplex instrukciós programmal, rövidítve KIP. Ennek a keretében nézhettünk meg két tanórát.


A program hasonlatos a kooperatív módszerhez, kicsit finomítva ennek módszertanát. Két tanórát néztünk meg, egy alsós környezetismeret órát és egy felsős irodalom órát. A látottakat, tapasztaltakat egy konzultációs órán beszéltük meg.


A környezetismeret óra egy ismétlő óra volt, ahol az előtte nap tömbösítve leadott anyagot dolgozták fel és ismételték át. A tanárnő már előre elrendezett csoportokkal dolgozott, mindenki tudta mi a feladata, tudta a csoportszabályokat. A csoporton belüli feladatkörök folyamatosan vándorolnak. Mindenki minden szerepben kipróbálhatja magát, így senki nem tud kihúzódni a munka alól. A csoporton belüli szerepek: beszámoló, kis tanár, írnok vagy jegyző és csendfelelős.  A feladat az erdő és az állatvilága volt. Három csoportban három különböző szegmensét dolgozták fel a tanultaknak. Nagyon ügyesen osztották szét a feladatokat, mindenki dolgozott és tökéletes csend és nyugalom volt a csoportokon belül. A feladatokat tudták, ismerték egymás gyengeségeit, ezért segítettek is egymásnak. A tanultakat jól alkalmazták a közös feladatokban és mindegyik csoport profitált a másik csoport beszámolójából. Az óra utolsó részében egyéni feladatokat kaptak, mely szervesen kapcsolódott a közös nagy feladathoz. Ezt mindenki tudásához mérten kapta, így a sikerélmény garantált volt. Ez azért jó, mert itt mindenki megkapja a megerősítést a fejlődéséről, tudásáról. A tanárnő csak irányította a háttérből a csoportokat rávezető, segítő kérdésekkel. Magatartás probléma nem volt, vita nem igazán alakult ki. Kívülállóként viszont így nem tudtam eldönteni ki a jó képességű és ki a kevésbé jó képességű, hiszen összességében nagyon jól dolgoztak.


A másik megtekintett óra egy irodalom óra volt. Témája Kőmíves Kelemen balladájának elemzése. Ráhangolódásként a kész csoportok meghallgatták zenei aláfestéssel énekelve a balladát. Utána szétosztották a feladatokat. Szintén három csoport volt, az ismeretek elmélyítésére voltak kitalálva a feladatok. Elsősorban szituációs játékot, konfliktuskezelést és kreativitást igényelt a feladat. Mind a három csoport gyorsan és ügyesen oldotta meg. Ugyanaz a mechanizmust figyelhettük meg egy humán tantárgy ismeret elmélyítésében is, mint az előző órában a reál tantárgyban. Itt is beszámoltak a végén a csoportmunkáról és kaptak egyéni munkákat is az óra végén.


Összegzés: Az órák nagyon tetszettek. Nagyon sok képességet fejlesztenek kezdve a kreativitástól a kommunikáción át az egyéni vélemény érvényre juttatásáig. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a programon.