Képviselő testület

Feltöltés alatt…

Baks Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai
Búza Zsolt polgármester
Lépné Soós Anita alpolgármester
Dr. Orosz Éva képviselő
Kecskeméti Józsefné képviselő
Mihályné Tóth Margit képviselő
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
Csépe István képviselő
Dobos Péter külsős alpolgármester
Létszáma:   6+1
A Képviselő-testület bizottságai:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Orosz Éva elnök
Kecskeméti Józsefné tag
Cimberné Maszlag Anikó külsős tag
Létszáma:     3
Szociális Bizottság
Kecskeméti Józsefné elnök
Dr. Orosz Éva tag
Zsótér Zoltánné külsős tag
Létszáma: 3
Elérhetőség:     06 62 269 233

Adó rendeletek

2011. évi rendeletek

2011. évi jegyzőkönyvek

2012. évi jegyzőkönyvek

2013. évi jegyzőkönyvek

2013. évi rendeletek

2014. évi jegyzőkönyvek

2014. évi rendeletek

2015. évi jegyzőkönyvek

2015. évi rendeletek