Iskola

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Székhely:  6768 Baks, Fő u. 82.
Telefon/fax: 06 62/ 269-375
E-mail cím: baksis@vnet.hu
Igazgató: Somogyiné Utasy Ibolya

Nyitva tartás: 7:30-18:00-ig.

2011.szeptember  1-vel  megváltozott  a  nevünk,  mely  ezután Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

AZ ISKOLÁRÓL

Az iskolai oktatás napjainkban egy helyen, két épületben folyik. A főépületben 12 tanterem, ebédlő, konyha, szertárak, irodák, kiszolgáló helyiségek találhatók.

A második épület a 812 négyzetméter alapterületű tornacsarnok. A 2011-es évben sikerült pályázati pénzből iskolánk nyílászáróit kicseréltetni valamint elvégeztettük intézményünk akadálymentesítését is.

 Jelenleg az intézményünknek 168 tanulója van, ebből 1 magántanuló. Az iskolában az oktatást 17 fő pedagógus végzi, munkájukat 6 fő technikai személyzet segíti. Célunk az, hogy minden gyerek a képességeihez mérten legjobb teljesítményt nyújtsa. Különös figyelmet fordítunk az óvoda-iskola, ill. az alsó-felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésére. Azon gyermekek számára, akiknél akár az óvodáskori beszédfejlődésben, vagy az iskolai helytállásban valamilyen területen lemaradást tapasztalunk, fejlesztő-felzárkóztató, ill. logopédiai foglalkozásokat szervezünk. Nagy előnynek tartjuk, hogy ezt a munkát saját pedagógusainkkal végezhetjük, akik gyógypedagógusi diplomájukat korábbi végzettségük mellé szerezték.

 Igyekszünk minél több versenyen részt venni, amelyek elsősorban tantárgyi és sportversenyek. Rendszeres résztvevői vagyunk a területileg megrendezett tanulmányi versenyeknek.

 Az alsó tagozatunk ún. nagyfelmenő rendszerben működik.

A gyerekek testi fejlődése, fizikai állóképességük javítása érdekében minden osztálynak heti 3 testnevelés órája és 1 sportköri foglalkozása van, ezen kívül kosárlabda- és futball szakkör működik.

Fő feladatunk tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra, az alapműveltség megszerzésére.

 Biztosítani minden tanuló számára a saját előrehaladásához szükséges feltételeket. Éppen ezért minden évfolyamon fejlesztő pedagógusok segítik az osztályban tanító tanárok, tanítók munkáját, hogy a tehetséges- és a lassabban haladó tanulók is megkapják a számukra megfelelő tudásanyagot.

 Fontos szerepet játszanak hagyományaink. A diákönkormányzat munkája is elősegíti az önálló vélemény-nyilvánításra képes személyiség kialakítását.

Fő értékeinknek tekintjük a műveltségre, informáltságra törekvést, az iskolai demokráciát, az értelmes rendet és fegyelmet.

A szakmai szempontok mellett rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekekkel való szerető gondoskodást, a vidám, derűs iskolai életet.

 A gyógytestnevelést órarenden kívül szakképzett gyógy testnevelő tanár közreműködésével valósítjuk meg.

A hittanoktatás e tanévtől beépült a diákok órarendjébe.

Az általános iskolában az oktatáson kívül szabadidős tevékenységekből is választhatnak a gyerekek, így többek között részt vehetnek néptánc, angol és rajz szakkörökön, tömeg, vagy diáksportkörön, valamint furulya –és zongoraoktatáson.

 A számítástechnikai oktatás korszerűbb feltételei pályázatból valósultak meg, tavaly került átadásra az új számítógépes tanterem újabb gépekkel való felszerelése, interaktív táblák üzembehelyezése, és szintén pályázati pénzből bővülhetett az iskola nevelési-oktatási eszköztára.

Iskolai programjaink között szerepel: Területi atlétika-verseny, Tökfesztivál, Szent Miklós hét, a nyílt napok, a farsang, gyermeknap, a természet- és egészségvédelmi napok, a vasgyűjtés, papírgyűjtés. Megünnepeljük a karácsonyt, az anyák napját, községi szinten pedig október 23-át, március 15-ét.

Minden osztály tanulmányi kirándulást szervez az ország valamely szép tájára június végén.

 Iskolánk pedagógusai szakképzettek, többen több diplomával rendelkeznek. Napi munkájukat nagy felelősségtudattal, szakmai felkészültséggel végzik. Sok közöttük az innovatív, stabil szakember.

 Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit.

Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára is.

Iskolai osztályok, létszámok, osztályfőnökök:

–          1. osztály            17 fő – osztályfőnök: Klézli Tünde

–          2. osztály            23 fő – osztályfőnök: Lépné Soós Anita

–          3. osztály            22 fő – osztályfőnök: Bárkainé Bánfi Mária

–          4. osztály            19 fő  – osztályfőnök: Pálinkóné Herpai Zsuzsanna

–          5. osztály            21 fő – osztályfőnök: Faddi Julianna

–          6. osztály            20 fő – osztályfőnök: Kutasi Sándor

–          7. osztály            19 fő – osztályfőnök: Tóthné Kispál Ágnes

–          8. osztály            12 fő – osztályfőnök: Dobos Péter Pál

153 fő diákunk van, 1 fő magántanulóval.

Letölthető dokumentumok:

 

Évvégi beszámolófenntartói értékelés

Munkaviszonyon alapuló adatkezelési tájékoztató

Szerződésen alapuló adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató adatkezelésről

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Kamerás felvétellel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Iskolai Házirendje szülőknek

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda SZMSZ és melléklete

2017-2018-as tanév végi beszámoló

Iskolánk részt vesz a határtalanul programban!