Szövetségeseink

Türr István Képző és Kutató Intézet

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. A társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyegyenlőség terén európai uniós és hazai finanszírozású projektjeink főként az álláskeresőket, alacsony végzettségűeket, megváltozott munkaképességűeket segítik. A programok kidolgozásában és megvalósításában a TKKI meghatározó szerepet tölt be. Szolgáltatásainkkal – 1500 akkreditált képzésünkkel és a különböző projektekben dolgozó közel 3000 külsős szakemberrel évente több, mint ötvenezer személyt érünk el.

A TKKI küldetésének tekinti az etnikai csoportok és az eltérő társadalmi státuszú rétegek közti határok megszüntetését, valamint a területi és társadalmi különbségek csökkentését. Mindennek szellemében intézetünk törekszik a romák foglalkoztatásának, integrációjának elősegítésére, valamint a felzárkózás-politikai programok kidolgozásának támogatására. A TKKI innovatív és komplex szemléletével az ország számos településén megvalósuló és mintaként szolgáló komplex programokat valósít meg.  Az intézet ennek érdekében széles körben működik együtt a legtöbb területi szolgáltatóval: alap- és felsőfokú oktatási intézményekkel, szociális szervezetekkel, egyházakkal, valamint az önkormányzatokkal, kistelepülési és nagyvárosi, illetve megyei szinten is.

Az intézet rendelkezik mindazzal a közel két évtizedes felnőttképzési tevékenységgel, valamint a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén felhalmozott tapasztalati tudással, mely a társadalmi felzárkózás eredményes megvalósításához szükséges. A felnőttképzésen kívül így számos készségfejlesztő szocializációs tréning, illetve alapkompetencia fejlesztésben vettünk, illetve veszünk részt. A képzések megvalósítása mellett a hétköznapi problémák megoldásában is segítséget nyújtunk, mentori szolgáltatást vállalunk.

Olyan módszereket és eszközöket alkalmazunk, amelyek hatására a projektekbe és a képzésekbe bevont személyek fejlődésük eredményeként helyi közösségeik, majd szélesebb társadalmi közösségek aktív tagjaivá válnak. Ennek hatására javul mentális és pszicho-szociális állapotuk, javul alapkompetenciáik szintje, valamint szociális és életviteli készségeik. Képessé válnak a közösségben, közösségi tevékenységekben való aktív részvételre, képzési, illetve foglalkoztatási programokba való bekapcsolódásra, hosszú távon pedig el tudnak helyezkedni közmunkaprogramokban, vagy akár az elsődleges munkaerő piacon is. Mindezzel együtt kialakul, illetve növekszik bennük az öngondoskodás, az egyéni felelősségvállalás igénye, ezáltal csökken leszakadásuk mértéke, mérséklődik az attitűdbeli eltérés a hátrányos helyzetben lévők és a társadalmilag-gazdaságilag aktív életvitelt folytatók között.

A TKKI küldetése egy hosszú távú társadalomfejlesztő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett térségek hátrányos helyzetű munkavállalói fokozatosan lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplővé, értékteremtő és adófizető állampolgárrá váljanak, valamint ennek eredményeképpen javuljon a többségi társadalom részéről tanúsított tolerancia, csökkenjen az etnikai vagy szociális helyzet alapján történő negatív megkülönböztetés mértéke.

Egység a Különféleségben Alapítvány

Consilium – Humán Erőforrás