Munkatársak

Balog Józsefné - Gondnok - Közösségi Ház

gizikeBalog Józsefné Véró Gizellának hívnak, 1958-ban születtem, Bakson élek, szakmám szerint szabász-varrász vagyok. Gondnokként dolgozom Baks-Máriatelepen a Közösségi Házban, gondnoki teendőim mellett szabás-varrás foglalkozásokat vezetek, és helyi lakosként nagy rálátással rendelkezem a Közösségi Házba betérő emberek életére, problémáira, ami segít a bizalom elnyerésében.

Herfort Károly - Szociális munkás

hkHerfort Károlynak hívnak, 23 éves vagyok. Balassagyarmaton születtem, 2009-óta viszont Szegeden élek. Ekkor kezdtem meg tanulmányaimat A Szegedi Tudományegyetem Szociális munka Alapszakán, 2015. február óta pedig Szociálpolitika Mesterképzésben tanulok. Az egyetem alatt a szociális munka több területén is szereztem gyakorlatot, mint például az idős ellátásban, hajlaktalan ellátásban, közösségszervezésben, ifjúsági munkában, szenvedélybetegekkel folytatott szociális munkában. Ezen kívül több nemzetközi roma szervezetnél is dolgoztam, mint kampányért felelős ifjúsági szakértő, illetve a magyarországi roma civil társadalom képviselője.

Búzás Károly - Szociális munkás

Búza Károly vagyok 37 éves Szegeden élek öt gyermekemet neveljük feleségemmel. A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-2013”A jövőnek dolgozunk”komplex környezet és életminőség-fejlesztési program Baks Mária-telepen”pályázati program keretében szociális munkásként dolgozom.

2000-töl nevelőszülőként tevékenykedek, 2011-ben elvégeztem egy Interkulturális Mediátori képzést 2012-ben a Szegedi Tudományegyetemen végeztem szociális munkás szakon.

Szakmai tapasztalataimat, A„Szociális esetmunka módszertana” című doktori kutatásban való közreműködésemmel, a Junior Achievement Magyarország Oktatási Vállalkozásszervezési Alapítványnál, és a Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál szereztem.

Cimberné Maszlag Anikó - Csillagház vezető

anikoCimberné Maszlag Anikó vagyok a baksi Csillagház vezetője. Végzettségem óvónő és gyógypedagógus. 2011.05.01-től a Gyerekesély programban, a Mária-telepen létesült Közösségi-Házban dolgoztam vezetőként. „A jövőnek dolgozunk” komplex telep- programhoz 2013. novemberében csatlakoztam. A Csillagház életének szervezése mellett feladatom, a pályázaton belüli programok szervezése. Az adott lehetőségekhez mérten segítsem a rászoruló családokat, jelenlegi életmódjukban és szemléletükben.

Harangozóné Pálnok Orsolya - projektmenedzser

183934_164940753532244_860636_nHarangozóné Pálnok Orsolya vagyok a TÁMOP 5.3-6-11/1-2012-0013 kódszámú program projektmenedzsere. 2001-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, mint általános szociális munkás, majd 2005-ben a pécsi tudományegyetemen okleveles szociálpolitikusként vehettem kézbe diplomámat. 2005 óta köztisztviselőként dolgozom a Baksi Önkormányzatnál. Munkám elsősorban pályázatokkal kapcsolatos, bár részt vettem a hivatal szociális tárgykörű egyéb munkájában is. Számos fejlesztési programot valósítottunk meg a településen az elmúlt években, amelynek eredményei ma már „kézzel foghatóak”, láthatóak.

2013 Január óta a Komplex telep-program projektmenedzsereként dolgozom a Polgármesteri Hivatalban.

Projektmenedzserként elkötelezett vagyok a sikeres megvalósításban, így mindent megteszünk azért, hogy egy sikeres az itt élők számára valós esélyt jelentő programot hajtsunk végre.

Hős Gábor - Szociális munkás

hosgabor2013-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem szociálpedagógia alapszakán, ahol társkutatóként osztályközösségekben történő kapcsolatok helyreállításában vettem részt.
Főiskolai éveim alatt a Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Alapítvány önkéntes csoportvezetőjeként foglalkoztam középiskolások készségfejlesztésével hétvégi képzéseken. Jelenleg itt szervezetfejlesztőként működöm közre.
Szakmai gyakorlatomat az ÁGOTA Állami Gondoskodásban élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítványnál töltöttem állami gondozott gyerekeknek szervezett tábor nevelőjeként. Később lakótelepi, veszélyeztetett fiataloknak kialakított játszóházban kapcsolódtam be élményprogramok szervezésébe és tanulmányi felzárkóztatásba.
Jelenleg saját kutatásomon dolgozok, egyetemi szintű szociálpolitika szakos diplomám megszerzése mellett.

Kócsó Ákos - IT Mentor

296092_299698730049825_456883720_nKócsó Ákos vagyok, a Csillagház IT Mentora. Végzettségem számítógépszerelő és karbantartó. A programba informatikai tapasztalatom, nyitott, emberközpontú személyiségem révén kerültem. Szeretek az emberekkel kapcsolatokat teremteni, szeretek segítséget nyújtani, amely hatással lehet a munkahelyem környezetében élő hátrányos helyzetű lakosság számára. A programon keresztül célom, hogy a rászorulók részére olyan informatikai segítséget tudjak nyújtani, amely mindennapi életükben előbbre jutást jelent a számítógép és internet sokoldalú felhasználásához, a mindennapi élet könnyítéséhez.

Giliczéné Molnár Irén - Szakmai asszisztens

302414_107062322732780_8364729_n

Feltöltés alatt..

Nagyné Balog Barbara - Közösségfejlesztő - Közösségi Ház

jovanez2Nagyné Balog Barbara, a Baksi Közösségi Ház közösségfejlesztője vagyok.

Végzettségem Marketing és Reklám ügyintéző. 2012. március óta vagyok a programban, feladatom, hogy a Közösségi Házban minden előforduló tevékenységben, a hétköznapi feladatokban segítséget nyújtsak, és a közösséget minél inkább előre lendítsem.

Polyák Teréz - Szakmai vezető

pt

Polyák Terka vagyok, a program szakmai vezetője. Ha kérdeznek erről, azt mondom, az a munkám, hogy jobbá tegyem mások életét. Gyógypedagógus vagyok, mentálhigiénés és esélyegyenlőségi szakember és még néhány más. Dolgoztam egészségügyben, munkaerőpiaci programokban, felsőoktatásban, megváltozott munkaképességűekkel, nőkkel, romákkal, fogyatékkal élőkkel és egyéb területeken is. Voltam felelős az egész országot lefedő projektek megvalósításáért és dolgoztam kicsiny civil szervezetekkel. A Gyerekesély Program Dél-Alföldi régiós szakmai koordinátoraként láttam, milyen eredményeket ért el Bakson a Mária telepi Közösségi Ház. Tudtam, hogy a projektnek 2013 októberében vége lesz. Nem lehet az egyik nap reményt adni, a másik nap elfordulni! – ezt mindannyian így gondoltuk. Megterveztük hát a Komplex telep-programot, hogy legyen folytatás.

Sokakat érdekel, mi a baksi modell titka :)

Valójában nincs titok J Az innovatív tervezési és megvalósítási szisztéma adaptálható. A településvezetés támogató. Tartalom van a szavak mögött. A baksiak pedig a partnereink, akikkel valóban a jövőnek dolgozunk. Dióhéjban, ennyi :)

Rostás Aranka - Programszervező

1503443_650254265037254_1051571840_nTaven baxtale! (legyetek szerencsések) Rostás Aranka vagyok 30 éves Bakson élek. Csongrádon végeztem a Sághy Mihály Ipari Szakközép Iskolában mint markenting és reklám ügyintéző és európai üzleti asszisztens. 2013. márciusától kerültem kapcsolatba a Komplex telep-programmal mint a MESÉD (Mesélő édesanyák) csoportvezetője. 2013. augusztus óta dolgozom a Csillagházban közösségi programszervezőként. Feladataim közt szerepel a helyi programok szervezése és koordinálása, a házba betérő embereknek segítségnyújtás.

Rostás Brigitta - Programszervező

2014-01-17 17.58.38Rostás Brigitta vagyok a Sághy Mihály szakközép iskolában tanultam mint vendéglátó. Ez mellet dajka végzettségem is van. 2013.04.01-től dolgozok a Csillagház programszervezőjeként, feladataim közé tartozik a helyi programok szervezése koordinálása és a Házba látogató embereknek segítségnyújtás.

Rostás Mihály - Szociális munkás

misiRostás Mihály vagyok, két gyermek édesapja. Korábban a kisteleki Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 2002-2006-ig dolgoztam, mint elnök. 2004 –óta egy civil szervezet vezetőjeként is tevékenykedem.2006-ban a Szegedi Tudományegyetemen, szociális munkás szakon szereztem diplomát. Szeretném a korábban szerzett tapasztalataimat hasznosítani a pályázatban.

Rostásné Limpek Ilona - Szociális munkás

ilikeRostásné Limpek Ilona vagyok, két gyermek édesanyja. Korábban a kisteleki Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 1998-2006-ig dolgoztam, mint képviselő.

2005-ben a Szegedi Tudományegyetemen, szociális munkás szakon szereztem diplomát. Nagyon örülök, hogy a korábban szerzett tapasztalataimat hasznosíthatom a pályázatban.

Somogyi András - Szociális munkás

P1130488Baksra kerültem lassan 25 éve.
Szeretek itt élni.
Itt van a családom.
Itt van az otthonom.
Itt van a világ közepe.
Jó érzés látni, ahogy forog körülöttem a világ.
Ezt az érzést szeretném megosztani munkám során az emberekkel.

Ternai Levente - Szociális munkás

TLTernai Levente vagyok, nős, 2 gyermek apja. Családommal Csongrádon élek. 1997-ben végeztem a SzOTE főiskolai karának szociális munkás szakán, később idősellátásból szakvizsgáztam. A diploma megszerzése óta dolgoztam idősellátásban, gyermekvédelem területén és hajléktalanokkal. Pályám egyik legérdekesebb részét képezte a KIÚT Alapítványnál eltöltött időszak, amikor a Borsodban élő, mélyszegénységben lévő cigány emberek vállalkozóvá válását segíthettük elő.

Tóth Orsolya - Szociális munkás

418932_3008483746426_40305797_nTóth Orsolya vagyok, 24 éves szegedi születésű szociális munkás. Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem főiskolai tanulmányaimat. Ez idő alatt a szociális munka több területén is kipróbálhattam magam. Dolgoztam például a ferencvárosi Dzsumbuj Program Irodában, ahol a környéken lakó hátrányos helyzetű, munkanélküli és többségében cigány származású emberek segítése volt az elsődleges feladatunk. Ezt követően az idősellátásban is kipróbáltam magam, ahol az idősek otthonában lakók mentálhigiénés segítése volt a feladatom a mindennapokban. A diploma megszerzését követően 2011-ben egy éven keresztül önkéntes munkát végeztem egy franciaországi fogyatékos személyek bentlakásos intézményében, ami szállodaként is funkciónált ép és fogyatékos személyek számára egyaránt. Önkéntes szolgálatom során az otthon állandó lakóinak és a szálloda vendégeinek mindennapos ellátását, valamint napközbeni foglalkoztatását végeztem. Az ott töltött idő alatt megismerkedhettem a francia nyelvvel és kultúrával, valamint rengeteg kreatív tevékenységet kipróbálhattam. Hazaérkezést követően 2012 nyarán visszaköltöztem Szegedre, majd 2013 januárjában megkezdtem munkámat, mint szociális munkás a baksi “A jövőnek dolgozunk” komplex környezet és életminőség – fejlesztési programban.