Általános

A program konkrét célja

A Bakson élő romák, elsősorban a Mária telep roma lakossága életminőségének javítása, valamint:

 • az önálló munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, piacképes szakmák megszerzése
 • rendszeres munkaerőpiaci segítő szolgáltatások nyújtása a sikeres munkavállaláshoz
  • komplex szolgáltatások nyújtása, egymást erősítő és fenntartó programelemek alkalmazása

Több fejlesztési komponens összekapcsolódik, az alábbi területek és főbb tevékenységek keretében:

 • Szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi programok megvalósítása (szociális munkás és esetmenedzser alkalmazása, Csillag Közösségi Ház és Csillag-Szolgáltató Pont kialakítása, kompetenciafejlesztés óvodában és iskolában, rendszeres programok a Csillag Házban, integrált közösségi események)
 • Képzéshez, foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek (Munkakeresők Klubja, családok mentorálása, Vállalkozói Műhely, „Első lépés_PILOT”)
 • Lakhatási és a lakókörnyezeti körülmények javítása (ESZA és ERFA elemek + egyes közösségi programok)
 • Lakhatási körülmények javítása az infrastrukturális feltételek javításával a Mária telepen (ERFA elemek), közösségi terek kialakítása+közösségi programok Családi és Életmód Napok
 • A komplex telep-program a település egészét érintő tervezése és végrehajtása, a lokális közösség számára elérhető, hasznos és szükséges fejlesztések kialakításával.
  • Partneri/szervezeti szintű együttműködés javítása az intézmények szervezetek, szolgáltatók, egyházak között.
  • erőforrás optimalizálás / kapacitáskohézió
  • intézményi és szakmaközi kapcsolatok erősítése (munkacsoport)
  • hiányzó szolgáltatások biztosítása (prevenciós elemek), szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
  • környezetszépítés és lakás karbantartási munkák elvégzésével az életminőség javítása
  • egyéni fejlesztések útján sikeres életstratégia kialakítása és szakmai támogatása a bevontak körében
  • pozitív jövőkép kialakítása az érintettekben
   • piacképes szakképesítések biztosítása

Közvetlen célok

A projekt tartalma

A projekt szakmai tartalma a településen végzett részletes igényfelmérésen alapul, ennek során az alábbi fő tevékenységek kerültek meghatározásra. A településen indokolt a szociális szolgáltatások fejlesztése és a hozzáférés javítása, ezen belül Csillagpont kialakítása a szegregátumban, valamint integrált környezetben Csillagház kialakítása. A szolgáltató és közösségi terekben folyamatos a jelenlét, az aktív szociális munka, valamint a közösségfejlesztési programok erősítik a roma-nem roma lakosság közötti kapcsolatokat, érdemi tapasztalatok alakulnak ki, ezzel csökkentve a sztereotípiákat.

Az oktatási, nevelési szolgáltatások

 • Háló-klub (IT hozzáférés),
 • Kreatív klub (alapvető kézműves technikák);
 • Vállalkozók köre (országos hálózatba történő bekapcsolódás+oktatási elem);
 • Kora gyermekkori beavatkozások (4 programelem): I. Anyák pozitív szocializációs modelljének elterjesztése; II. SNI prevenció; III. Óvodai program a sikeres iskolai átmenethez; IV. pedagógus továbbképzések – SNI inklúzió);
 • Uzsora visszaszorítása (alapvető pénzügyi ismeretek átadása, bevásárló busz biztosítása),
 • Jó gyakorlatok átvétele (iskolai integrációs és fejlesztő programok),
 • Képességfejlesztő és kézműves programok általános iskolában drámapedagógia, filmklub.
 • + kapcsolatépítés (az intézmények fenntartója a katolikus egyház)
 • Egészségnapok (egyéni életmód, környezet-egészségügy stb.);
 • Szűrőprogramok (felmérés alapján azonosítva és országos szűrési programokhoz illeszkedve)
 • Szakrendelésre való eljutás segítése;
 • Egészségterv helyi szintű tervezése (egészségfejlesztési modellek kidolgozása)
 • NaNe! Drogprevenciós program (kortárs segítő képzés, Családi Konzultáció)
 • A Családi napok (lakókörnyezet komfortosabbá tétele, életkörülmények javítása) elsősorban a szegregátumot célozzák.
 • Meséd _ közösségi programok roma és nem roma lakosság részvételével zajlanak.

Az egészségügyi szolgáltatások megszervezését a célcsoport körében végzett felmérések indokolják

Integrált közösségi programok

 • A Családi napok (lakókörnyezet komfortosabbá tétele, életkörülmények javítása) elsősorban a szegregátumot célozzák.
 • Meséd _ közösségi programok roma és nem roma lakosság részvételével zajlanak.